MASTER EN INTERVENCIÓN MULTIDISCIPLINAR NA DIVERSIDADE EN CONTEXTOS EDUCATIVOS

1. Datos persoais

Subir nova foto de perfil:

Apelidos, Nome:

Doutor/a en:

Licenciado-a/Graduado-a (outros equivalentes) en:

Categoría profesional:

2. Datos de contacto

Dirección postal na universidade:

Despacho:

Teléfono:

Email:

Enderezo web:

3. Publicacións máis relevantes

Datos artigos: Apelido/s autor-a/s, inicial nome (ano de publicación). Título do artigo. Nome da Revista, volume (nº), paxina 1ª-última.

Datos capítulos libro: Apelido/s autor-a/s, inicial nome (ano de publicación). Título do capítulo. En indicar Inicial do nome de autor-a/s e apleido/s do autor do libro (Coord./Ed.), Título do libro (páxina 1ª do capitulo-ultima). Lugar de publicación: Editorial.

Datos libro: Apelido/s autor-a/s, inicial nome (ano). Título do libro. Lugar de publicación: Editorial.


Publicación 1:

Publicación 2:

Publicación 3:

Publicación 4:

Publicación 5:

4. Liñas de investigación

  Liña de investigacion 1:

  Liña de investigacion 2:

  Liña de investigacion 3:

  Liña de investigacion 4:

  Liña de investigacion 5:

5. Actividade profesional fora da Uvigo ou colaboracións

Nova actividade profesional

 • Temática / Título:
 • Institución / Empresa organizadora:
 • Ano:
Agregar actividade